Personvern

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Ølsjølitoppen samler inn og bruker personopplysninger.

Personlig integritet er viktig, og vi tar retten din til personvern på alvor. Vi ønsker å være åpen om hvordan vi behandler personopplysningene dine, og har derfor oppdatert retningslinjene våre for personvern. Målet er å gjøre det enda klarere for deg hva vi behandler av persondata om deg, hvorfor vi gjør det, hvor opplysningene kommer fra, hvem som er involvert i behandlingen av opplysningene dine, hvorfor vi har lov til å behandle opplysningene dine på denne måten og hva retter du har.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det blir samlet inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

 

Behandling av personopplysninger på olsjolitoppen.no

 

Det er frivillig for dem som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger, og det blir bare gjort i anledning tjenester som kontaktskjemaer og nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Behandlingsansvarlig for personopplysningene som blir samlet inn om deg er:

Ølsjølia Utvikling AS
Steinsetbygdvegen 1825, 2890 Etnedal
v/ Jarle Magne Lunde – jarle@vhh.no

For drift av datasystemene våre blir det benyttet ulike databehandlere (med underleverandører), per i dag: Meta IT, Google, HubSpot, NitroPack, Cookiebot, Weglot, One.com og WordPress. Disse kan få tilgang til opplysningene du har lagt inn ifm. arbeidet sitt med drift av datasystemene våre. Databehandlerne våre er alle underlagt databehandleravtaler som innebærer at de ikke kan benytte personopplysningene på noen annen måte.

 

Hvilke data blir samlet inn?

 

 1. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som blir plassert på datamaskinen din når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt samtykket sitt til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilken opplysninger som blir behandlet, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Les mer om informasjonskapslene våre her: https://www.olsjolitoppen.no/cookies

 

 1. Nyhetsbrev: Du kan velge å abonnere på nyhetsbrev fra Ølsjølitoppen. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du minimum registrere navnet ditt og en e-postadresse. Opplysningene blir lagret i en egen database, blir ikke delt med andre og blir slettet når du sier opp abonnementet. Etter innmelding kan du også velge å oppgi tilleggsinformasjon for at vi skal kunne sende deg mer relevant informasjon.

 

 1. Kontaktskjemaer: Dersom du fyller ut kontaktskjemaer på olsjolitoppen.no samler vi inn navn, e-postadresse, telefonnumre og en beskjed fra deg. Vi trenger det for å kunne sende forespørselen din til rett person hos oss eller partnerne våre, og dessuten for å kunne komme i kontakt med deg. Informasjonen du gir vil bli lagret så lenge det er relevant.

 

 

Hva blir opplysningene brukt til?

 

De innsamlede opplysningene vil ikke brukes til formål som er uforenlig med formålene angitt nedenfor, med mindre du har samtykket til det

 1. Gjennomføre avtalen
  Personopplysningene dine blir behandlet for å kunne yte etterspurt tjeneste (for eksempel sende ut nyhetsbrev eller svare på henvendelse), til å forbedre og videreutviklet tilknyttet tjenester, herunder å tilpasse tjenestene etter de antatte ønskene til brukerne, og til å informere deg om nye bruksmuligheter

 

 1. Forbedre brukeropplevelsen
  De innsamlede opplysningene blir benyttet for å følge med på om brukere med en bestemt nettleser/enhet har problem med å laste nettsiden, bestemte sider, bestemte tjenester, og dessuten tilpasset formatet til nettleser/enhet som blir benyttet, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Opplysningene som blir behandlet for dette formålet blir brukt aggregert og anonymisert.

 

 1. Markedsføring og anbefalinger
  Vi behandler også personopplysninger for slike formål som å tilby deg muligheten til å få meldinger om produktene og tjenestene våre, inklusive utsendelser av nyhetsbrev, og invitasjoner til å delta i spørreundersøkelser eller på arrangement, dersom du på forhånd har valgt å få slik informasjon. Vi kan også bruke personopplysningene dine for andre forretningsrelaterte formål.

 

 1. Forstå markedstrender
  Personopplysningene som blir innhentet blir analysert for å forstå markedstrendene og dessuten for å prøve å forutsi framtidig adferd. Formålet med dette er bl.a. å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle nettstedene våre og forbedre tjenestene våre. Slike analyser kan gjøres av Ølsjølitoppen selv, eller ved at Ølsjølitoppen gjør et uttrekk av opplysninger som et annet selskap analyserer. Hvis det blir utlevert personopplysninger til andre selskap for slike analyseformål, vil dette reguleres av egne databehandleravtaler med krav om konfidensialitet, og om at opplysningene ikke blir brukt til andre formål og blir slettet etter bruk m.m.

 

 1. Begrense misbruk av tjenesten
  Vi benytter informasjon tilknyttet aktivitetene til brukerne og teknisk data for å begrense ulike former for misbruk av tjenesten. Misbruk inkluderer blant annet svindelforsøk, spam, forsøk på å logge på andres brukerkontoer, hets og sjikane, og ellers handlinger som er forbudt etter norsk lov.

 

 

Tiltak for å sikre personopplysningene dine

 

 1. Er det frivillig å gi personopplysninger?
  Det er alltid frivillig for dem som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger. Du kan til hver tid begrense antallet og typen av personopplysninger Ølsjølitoppen registrerer om deg gjennom å unnlate å skrive dette inn i skjema eller datafelt på nettsiden vår. Vi gjør oppmerksom på at dette kan medføre at noen av våre online- tjenester ikke fungerer, ikke fungerer optimalt, eller at brukeropplevelsen din blir påvirket. Angående muligheten for ikke å akseptere bruken av informasjonskapsler, se siden https://olsjolitoppen.no/ informasjonskapsler.

 

 1. Hvem får tilgang til personopplysningene mine?
  De som kan få tilgang til personopplysningene dine er et begrenset antall av Ølsjølitoppens arrangører, og tredjeparter som Ølsjølitoppen har gitt i oppdrag å utføre tjenester (slik som leverandørene våre).

 

 1. Deling av informasjon med tredjeparter
  Opplysninger om deg og bruken din av tjenesten kan bli utlevert til andre selskap, herunder samarbeidspartnerne våre for gjennomføring av henvendelser og andre tilknyttet selskap til bruk for samme formål som dem ble innsamlet for. Så langt det er mulig vil opplysningene bli utlevert i anonymisert form, men for enkelte formål kan det være nødvendig at mottaker får opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg. Dersom du har bedt om en tjeneste som blir gjennomført sammen med et annet selskap (for eksempel hytteleverandør) som kan ha behov for tilgang til personopplysningene dine, kommer vi til å be om samtykket ditt. Vi krever at samarbeidspartnerne våre behandler personopplysningene dine konfidensielt og bare benytter opplysningene for å utføre tjenester for Ølsjølitoppen. Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i anledning bruk av Ølsjølitoppens tjenester, vil informasjonen etter krav kunne utleveres til offentlige myndigheter. Vi vil også kunne levere ut informasjon til andre dersom det er nødvendig for å forhindre svindel. Vi kan også gi en databehandler som behandler personopplysninger på vegne av Ølsjølitoppen tilgang til personopplysningene dine. Databehandlerne våre er taushetsbelagt, og kan ikke benytte informasjonen annet enn i utførelsen av tjenesten for oss.

 

 1. Kombinering av personopplysninger med tredjepartsopplysninger
  Ølsjølitoppen kan ikke kombinere personopplysninger du har gitt direkte til oss med opplysninger som blir gitt fra tredjepart.

 

 1. Sikring av personopplysninger
  Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivå for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine, forhindret at personopplysninger går tapt ved feil, blir ødelagt eller blir skadde og at all behandling av opplysningene skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske system og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettsforespørsler.

 

 

Rettighetene dine

 

 1. Rett til innsyn
  Enhver som ber om det, har rettighet til å få grunnleggende informasjon om behandlingen av personopplysninger i en virksomhet. Ølsjølitoppen har gitt denne informasjonen i denne personvernerklæringen, og vil vise til den ved eventuelle forespørsler. Den som er registrert i Ølsjølitoppens datasystem har rettighet til innsyn i egne opplysninger.

 

 1. Krav om rettelse eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger
  Den registrerte har rettighet til å be om at uriktig, ufullstendige eller opplysninger Ølsjølitoppen ikke har tilgang til å behandle blir rettet, slette eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

 

 1. Sletting av personopplysninger
  Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, med mindre det blir krevd i lov at de blir lenger ivaretatt. Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger tilknyttet deg som bruker, med mindre opplysningene er nødvendige for å kunne levere en tjeneste du fortsatt ønsker å ha tilgang til (eksempelvis et abonnement på nyhetsbrev), eller det er lovpålagt å ivareta opplysningene.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss: jarle@vhh.no