Privacy

Dit privacybeleid beschrijft hoe Ølsjølitoppen persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt.

Persoonlijke integriteit is belangrijk en we nemen uw recht op privacy serieus. We willen open zijn over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken en hebben ons privacybeleid bijgewerkt. Het doel is om u nog duidelijker te maken wat we met persoonsgegevens over u verwerken, waarom we dat doen, waar de informatie vandaan komt, wie betrokken is bij de verwerking van uw gegevens, waarom we uw gegevens op deze manier mogen verwerken en welke rechten u heeft.

De verklaring bevat informatie waar u recht op heeft als er informatie wordt verzameld via onze website en algemene informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken.

 

Verwerking van persoonsgegevens op olsjolitoppen.no

 

Voor degenen die de website bezoeken is het vrijwillig om persoonlijke informatie te verstrekken, en het wordt alleen gedaan ter gelegenheid van diensten zoals contactformulieren en nieuwsbrieven. De basis voor de verwerking is de toestemming van het individu, tenzij anders aangegeven. De gegevensbeheerder voor de persoonlijke gegevens die over u worden verzameld, is:

Ølsjølia Utvikling AS
Steinsetbygdvegen 1825, 2890 Etnedal
v / Jarle Magne Lunde - jarle@vhh.no

Voor de bediening van onze computersystemen worden verschillende gegevensverwerkers (met onderaannemers) gebruikt: Meta IT, Google, HubSpot, NitroPack, Cookiebot, Weglot, One.com en WordPress. Deze kunnen worden geraadpleegd door de informatie die u heeft ingevoerd in relatie tot hun werk met betrekking tot de werking van onze computersystemen. Onze gegevensverwerkers zijn allemaal onderworpen aan gegevensverwerkersovereenkomsten, waardoor ze de persoonsgegevens niet op een andere manier kunnen gebruiken.

 

Welke gegevens worden verzameld?

 

 1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst als u een website downloadt. Het opslaan van informatie en het verwerken van deze informatie is niet toegestaan, tenzij de gebruiker zowel geïnformeerd is als toestemming heeft gegeven voor de verwerking. De gebruiker moet weten welke informatie wordt verwerkt en goedkeuren, wat het doel van de verwerking is en wie de gegevens verwerkt. Lees hier meer over onze cookies: https://www.olsjolitoppen.no/cookies

 

 1. Nieuwsbrief: U kunt ervoor kiezen om u te abonneren op nieuwsbrieven van Ølsjølitoppen. Om u nieuwsbrieven te kunnen sturen, dient u in ieder geval uw naam en een e-mailadres te registreren. De informatie wordt in een aparte database opgeslagen, wordt niet met anderen gedeeld en wordt verwijderd als u uw abonnement opzegt. Na inschrijving kunt u er ook voor kiezen om aanvullende informatie te verstrekken zodat wij u meer relevante informatie kunnen sturen.

 

 1. Contactformulieren: Als u contactformulieren invult op olsjolitoppen.no verzamelen we uw naam, e-mailadres, telefoonnummers en een bericht van u. We hebben het nodig om uw verzoek bij ons of onze partners naar de juiste persoon te sturen en ook om met u in contact te kunnen komen. De informatie die u verstrekt, wordt opgeslagen zolang deze relevant is.

 

 

Waar wordt de informatie voor gebruikt?

 

De verzamelde informatie zal niet worden gebruikt voor doeleinden die niet in overeenstemming zijn met de doeleinden die hieronder uiteen worden gezet, tenzij u toestemming hebt gegeven voor de

 1. De overeenkomst uitvoeren
  Uw persoonsgegevens worden verwerkt om de gevraagde dienst te verlenen (bv. nieuwsbrieven versturen of reageren op vragen), om bijbehorende diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen, inclusief om de diensten aan te passen aan de waargenomen wensen van gebruikers, en om u te informeren over nieuw gebruiksmogelijkheden 

 

 1. Verbeter de gebruikerservaring
  De verzamelde informatie wordt gebruikt om te controleren of gebruikers met een bepaalde browser / apparaat problemen hebben met het laden van de website, specifieke pagina's, specifieke diensten, en ook aangepast aan het formaat van de gebruikte browser / apparaat, zodat we onze diensten kunnen verbeteren. De informatie die voor dit doel wordt verwerkt, wordt geaggregeerd en geanonimiseerd gebruikt.

 

 1. Marketing en aanbevelingen
  We verwerken ook persoonsgegevens voor doeleinden zoals u de mogelijkheid bieden om kennisgevingen te ontvangen over onze producten en diensten, inclusief nieuwsbriefmailings en uitnodigingen om deel te nemen aan enquêtes of evenementen, als u ervoor heeft gekozen om dergelijke informatie van tevoren te ontvangen. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor andere zakelijke doeleinden.

 

 1. Inzicht in markttrends
  De verzamelde persoonlijke gegevens worden geanalyseerd om markttrends te begrijpen en ook om toekomstig gedrag te voorspellen. Het doel hiervan is onder meer om statistieken op te stellen waarmee we onze websites verbeteren en verder ontwikkelen en onze dienstverlening verbeteren. Dergelijke analyses kunnen door Ølsjølitoppen zelf worden gedaan, of door Ølsjølitoppen een pull-out te laten maken van informatie, die een ander bedrijf analyseert. Als persoonsgegevens voor dergelijke analysedoeleinden aan andere bedrijven worden verstrekt, zullen hiervoor afzonderlijke gegevensverwerkingsovereenkomsten met vertrouwelijkheidsvereisten gelden en dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en na gebruik enz. worden verwijderd.

 

 1. Misbruik van de service beperken
  We gebruiken informatie met betrekking tot de activiteiten van gebruikers en technische gegevens om verschillende vormen van misbruik van de Dienst te beperken. Misbruik omvat onder meer oplichting, spam, pogingen om in te loggen op de accounts van andere mensen, intimidatie, en anderszins handelingen die volgens de Noorse wet verboden zijn.

 

 

Maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen

 

 1. Is het vrijwillig om persoonlijke informatie te verstrekken?
  Het is altijd vrijwillig voor degenen die de website bezoeken om persoonlijke informatie te verstrekken. U kunt op elk moment het aantal en type persoonsgegevens dat Ølsjølitoppen over u registreert, beperken door dit niet in te vullen in het formulier of de gegevensvelden op onze website. Houd er rekening mee dat dit ertoe kan leiden dat sommige van onze online services niet werken, niet optimaal werken of uw gebruikerservaring beïnvloeden. Raadpleeg de pagina https://olsjolitoppen.no/ cookies voor de mogelijkheid om het gebruik van cookies niet te accepteren.

 

 1. Wie heeft toegang tot mijn persoonlijke gegevens?
  Degenen die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens zijn een beperkt aantal organisatoren van Ølsjølitoppen en derden die Ølsjølitoppen heeft aangesteld om diensten uit te voeren (zoals onze leveranciers).

 

 1. Informatie delen met derden
  Informatie over u en uw gebruik van de Service kan worden bekendgemaakt aan andere bedrijven, inclusief onze partners voor het uitvoeren van vragen en andere gelieerde bedrijven voor gebruik voor hetzelfde doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor zover mogelijk wordt de informatie in geanonimiseerde vorm bekendgemaakt, maar voor bepaalde doeleinden kan het nodig zijn dat de ontvanger informatie ontvangt waarmee u zich kunt identificeren. Als u een dienst heeft aangevraagd die wordt uitgevoerd bij een ander bedrijf (bijv. hutleverancier) dat mogelijk toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig heeft, zullen we uw toestemming vragen. We eisen van onze partners dat zij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en de informatie alleen gebruiken om diensten voor Ølsjølitoppen uit te voeren. Als er een vermoeden bestaat dat er strafbare feiten zijn gepleegd in verband met het gebruik van de diensten van Ølsjølitoppen, dan kan de informatie op basis van claims worden bekendgemaakt aan overheidsinstanties. We kunnen ook informatie aan anderen verstrekken als dit nodig is om fraude te voorkomen. We kunnen ook een gegevensverwerker die persoonlijke gegevens verwerkt namens Ølsjølitoppen, toegang geven tot uw persoonlijke gegevens. Onze gegevensverwerkers zijn vertrouwelijk en kunnen de informatie niet anders gebruiken dan bij het uitvoeren van de Dienst voor ons.

 

 1. Persoonlijke gegevenscombineren met gegevens van derden
  Ølsjølitoppen mag persoonlijke gegevens die u rechtstreeks aan ons hebt verstrekt niet combineren met gegevens van derden. 

 

 1. Beveiliging van persoonlijke gegevens
  We hebben procedures en maatregelen op verschillende niveaus vastgesteld om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan in geval van fouten, vernietigd of beschadigd worden en dat alle verwerking van de gegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving. De maatregelen omvatten regelmatige risicobeoordelingen, technische systemen en fysieke procedures om de informatiebeveiliging te waarborgen en procedures voor het verifiëren van transparantie en juridische verzoeken.

 

 

Uw rechten

 

 1. Recht op inzage
  Iedereen die daarom verzoekt, heeft het recht om basisinformatie te verkrijgen over de verwerking van persoonsgegevens in een bedrijf. Ølsjølitoppen heeft deze informatie verstrekt in dit privacybeleid en zal ernaar verwijzen in geval van verzoeken. Degene die in het computersysteem van Ølsjølitoppen is geregistreerd, heeft recht op toegang tot zijn eigen informatie.

 

 1. Claims voor correctie of verwijdering van onvoldoende of onjuiste informatie.
  De betrokkene heeft het recht om te verzoeken dat onjuiste, onvolledige of informatie Ølsjølitoppen geen toegang heeft tot het proces dat wordt gecorrigeerd, verwijderd of aangevuld. Claims van de betrokkene worden kosteloos en uiterlijk binnen 30 dagen beantwoord.

 

 1. Verwijdering van persoonlijke gegevens
  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om het doel van de verwerking te realiseren, tenzij wettelijk vereist dat hiermee rekening wordt gehouden. U kunt ons op elk moment vragen om informatie die aan u als gebruiker is gekoppeld, te verwijderen, tenzij de informatie nodig is om een dienst te leveren waartoe u nog steeds toegang wilt hebben (zoals een nieuwsbriefabonnement), of het wettelijk verplicht is om de informatie te beschermen.

 

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op: jarle@vhh.no